Make your own free website on Tripod.com
Pulau Manukan

manukan2.jpg

Bersama dengan PMM SIB Likas ketika berekreasi di Pulau Manukan.